Home

Entré på Korstäppan

Korstäppans Herrgård - vår historia

Hotellverksamheten på vackra Korstäppans Herrgård sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden och här har bland annat kungligheter och författare huserat genom åren. På Korstäppan känner du tydligt historiens vingslag.

I Leksands prostgård bodde prosten Pehr Hanngren och hans hustru Hilda af Ekenstam. Där föddes deras yngsta dotter Ester den 25 juli 1872. Ester blev välutbildad som examinerad lärarinna & sjuksköterska. I slutet på 1800-talet började societetsturisterna besöka Leksand. Ester hade redan som litet barn fått uppleva en stor händelse när Oscar II med familj gästade Leksand och bodde hos dem i prostgården.

Korstäppan

Barrskog och kallbad sedan 1906

Ester kom så småningom i kontakt med fröken Joanna Heijkenskjöld på Korstäppan, som då var en liten herrgård. Hon fick 1905 arrendera Korstäppan och tillsammans med fröken Heijkenskjöld gjordes en omfattande tillbyggnad och renovering. Till julen 1906 öppnades Korstäppans privata rekreations- och vilohem.

Trots att Ester aldrig annonserade blev Korstäppan ett av de populäraste pensionaten i Leksand och 1916 kunde Ester köpa hela fastigheten för sparade pengar. I början av seklet var de mest säljande attraktionerna för turister närhet till barrskog samt närhet till kallbad i Siljan. Allt detta hade Korstäppan.

Hilda Munthe hustru till Axel Munthe, drottning Victorias livmedikus på närliggande Hildasholm skissade trädgården med terrasser (influerad av engelska trädgårdar) på baksidan av pensionatet emot sjön.

Kronprinsessan Margareta och prins Bertil på Korstäppans Herrgård.

Kronprinsessan Margareta och Prins Bertil på Korstäppans Herrgård runt år 1915.